t
   
 
 
 
        Thai     Eng
         
เกี่ยวกับเรา   Blessed Children Communities (BCC)  
พันธกิจ
DNA
   Blessed Children
- เอกลักษณ์ของ BCC
การสร้างเครือข่าย
       
 


กลุ่มวัยซ่าส์…

   
   
   
   


กลุ่มวัยซ่าส์…
อ้าว….ใครที่คิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นหัน
มาทางนี้!!!!นี่อาจจะคำที่ท้าทายพวกเขา
ให้อยากจะร่วมกิจกรรม
ที่เราจัดขึ้นเพื่อเราทุก ๆ ค่ำวันพฤหัสบด
ี อาทิตย์ละ1ครั้งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเด็กวัยรุ่น
กลุ่มอนุชนโดยเฉพาะ ท่ามกลางสิ่งและสื่อที่
มีมากมายปัจจุบัน สื่อเหล่านี้บางอย่างดี
บางอย่างก็ไม่เหมาะสมแล้วเราจะสอนวัยรุ่น
เหล่านี้ี้ได้ยังไงให้เขาเลือก ในสิ่งที่ดีล่ะ?   และระหว่างสีสันของโลกนี้กับสีสันของพระเจ้า มันคนละเรื่องเดียวกันเลย แล้วคุณคิดว่าวัยรุ่นจะเลือกอะไร 

 

โครงการพระพรสู่เด็กไทยตระหนักดีถึงวัยที่เต็มไป
ด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ เราจึงให้ความสนใจกลุ่มอนุชน เป็นพิเศษ ทุกวันพฤหัสบดีเราจะมาเจอกัน ร้องเพลง
เล่นเกมส์ พูดคุยอภิปราย โอะโอ…คำถาม
ที่เราคาดไม่ถึงเช่น พระเยซูเต้น BB ไหมแล้วพระเยซูจะเจาะหูไหม
พระเยซูใส่ boxer ไหม  พระเยซูมีแฟนไหม…. สนุกแล้วซิเรา…สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเรา
อย่างมาก เราจัดสิ่งที่กลุ่มวัยรุ่นกำลังสนใจ พร้อมกับสอดแทรกความคิดที่ถูกต้องให้กับเขาใหม่  เราเชื่อว่าเด็กเหล่านี้คืออนาคตและคนรุ่นต่อไป
ที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นคนดีในสังคม
 
กิจกรรมเด็ก
กลุ่มวัยซ่าส์..
         
         
 
     
 

 

© 2006 Thailand Food for the Hungry International